Blog

7 nawyków skutecznego działania. Nawyk 5: Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany

Poczytalni /

Stephen Covey w swojej książce "7 nawyków skutecznego działania" zachęca do empatycznego słuchania. Nie ma tu na myśli technik, powierzchownych działań tylko empatyczne dążenie do poznania drugiej osoby i jej stanowiska. Empatia, nie ma tu wiele wspólnego z sympatią. Sympatia już jest pewnego rodzaju osądem, a empatia to zbieranie danych, jest pozbawiona osądu.


Zamiast listy postanowień, manifest noworoczny

zasłyszane /

W każdym z nas kryje się coś niesamowitego, coś co niejednokrotnie trudno dostrzec wśród sił które ogarniają nasz potencjał, tymi siłami są nasze przekonania, nasze ograniczające przekonania.

Zachęcam Cię jednak abyś aktywował swój dar, abyś wyruszył w poszukiwaniu tego co w Tobie najlepszego, tego co pozwala wznieść się ponad samych siebie, by osiągnąć to czego pragniemy o czy marzymy.