Coaching

Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego i pomocy psychologicznej.

U podstaw leży założenie iż jest to proces, gdzie Klient (ang. coachee) osiąga swój cel. Nie ma jednej oficjalnej definicji coachingu. Wynika to przede wszystkim ze złożoności i dynamiki elementów, które składają się na całościowy proces nazywany coachingiem. Każda sesja jest inna, niepowtarzalna determinowana przez treści poruszane na sesji oraz postawę coacha i coachee.


W Osobistej Doskonałości definiujemy coaching jako użyteczny sposób myślenia, którego założenia i wypracowane narzędzia wspierają procesy prowadzące do polepszenia naszego dobrostanu, który definiujemy jako Osobistą Doskonałość.

Odmienność kontekstów rozwoju, prowadzi do popularnej tendencji rozróżniania coachingu ze względu na poruszane treści w czasie sesji (life coaching, biznes coaching, coaching kariery, zdrowia itp.). Dla nas jednak coaching, niezależnie od poruszanych treści dzieli się na coaching: indywidualny i grupowy.

To co możemy uznać za trzon coachingu jest przede wszystkim zorientowanie na doskonalenie kompetencji, umiejętności i postawy osoby coachowanej.

Coaching oparty jest na relacji. Dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości i miejsca na ścieżce w którym znajduje się klient. Nierozerwalnie związany jest z rozwojem. Pobudza do myślenia i świadomego dokonywania wyborów.


Więcej o coachingu tutaj i naszym blogu

 

Chcesz umówić się na coaching? Napisz do nas

Jesteśmy tutaj dla Ciebie, wysyłając wiadomość możesz liczyć na naszą szybką odpowiedź.