Szkolenia dla sprzedawców

Szkolenia dla sprzedawców to oferta skierowana do osób i organizacji zajmujących się sprzedażą pośrednią, bezpośrednią a także szeroko rozumianą obsługą klienta. Nasza oferta opiera się na autorskim programie „Osobista Doskonałość w Sprzedaży. Na program składając się między innymi moduły:

  1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  2. Otwieranie sprzedaży
  3. Zbieranie informacji -kryteria zakupowe
  4. Sztuka prezentacji
  5. Negocjacje i logika konfliktu
  6. Finalizowanie sprzedaży

Uczestnicy programu w ramach zajęć poznają modele i narzędzia użyteczne w planowaniu i organizowaniu swoich zajęć, wyznaczania i realizacji celów oraz sprawdzania skuteczności.

Zapraszamy do kontaktu