Coach - rola i kompetencje

coach

Menu

COACH – ROLA I KOMPETENCJE

Coach słuchając i obserwując Klienta dopasowuje metody i narzędzia do jego potrzeb, tak aby wspomóc Go w jego dochodzeniu do rozwiązań oraz realizacji zamierzeń. Sam coach nie musi mieć własnych doświadczeń w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu, lecz posiadać odpowiednie umiejętności i kompetencje do przeprowadzenia procesu coachingowego. Coach zadając pytania i wykorzystując inne narzędzia stymuluje do myślenia, prowokuje do zmiany, spojrzenia z innej strony na siebie lub sytuację która jest przedmiotem coachingu. Coach wierzy, że Klient jest zdolny do realizacji swoich celów i wspiera Go na jego drodze.
W Osobistej Doskonałości przyjęliśmy zasadę iż profesjonalny i skuteczny coach posiada konkretne umiejętności, których lista znajduje się poniżej:

 • Budowanie relacji i poczucia bezpieczeństwa
 • Słuchanie – skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi Klient,
 • Zadawanie pytań
 • Parafrazowanie – powiedzenie istotnej treści własnymi słowami – wskazujemy, iż Klient jest słuchany, ale również jest to okazja skonfrontować się z treścią, która do niego wraca – tego jak rozumiemy jego wypowiedź.  Często słyszymy od Klientów iż nie zdawali sobie sprawy z tego, jak inaczej odebrany może być ich prosty komunikat.
 • Klaryfikowanie – osoba prowadząca przyznaje się do tego, że coś jest dla niej niejasne. Prosi o wyjaśnienie lub podanie przykładu. Czasem klient wypowiada nakładające się treści, które mogą być niejasne zarówno dla coacha jak i samego Klienta. Dobrze jest, gdy klient ma możliwość uświadomienia sobie tego faktu (nawet jeśli my dobrze rozumiemy przekazywane treści)
 • Ogniskowanie, wykorzystanie lejka coachingowego – zmierza do ustalenia tematu, który jest najważniejszy w danej chwili i który będzie stanowił przedmiot dalszej rozmowy. Ogniskowanie zawiera pytanie, co jest w tej chwili najważniejsze. Czasami Klient chce odreagować i o wszystkim opowiedzieć
 • Powtarzanie – dosłowne powtórzenie istotnej treści, która ma się stać przedmiotem dalszej refleksji lub „rozszyfrowania”.
 • Bezpośrednia komunikacja – coach w sposób jasny, zrozumiały przekazuje komunikaty
 • Dawanie komunikatów zwrotnych,
 • Wspieranie procesu rozwoju się poprzez budowanie świadomości Klienta
 • Projektowanie działań i wspieranie w wyznaczaniu celów
 • Umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem Klienta w czasie procesu coachingowego

Powyższe umiejętności jakie winien posiadać coach łączą się w dwa zbiory kompetencji:
umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne które stanowią fundament budowania relacji w procesie coachingowym, są to: otwartość na drugiego człowieka, autentyczność, spójność, empatia, pozytywne nastawienie i wysoki poziom komunikatywności wiedza i doświadczenie (w tym również różnorodne umiejętności pomagania), gwarantujące wysoką jakość coachingu, wyrażone w postawie ciągłego doskonalenia się poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kontrola pracy własnej poprzez interwizje lub superwizje, oraz przede wszystkim posiadania gruntownego przygotowania do prowadzenia coachingu jako formy wsparcia i doskonalenia. Poza wymienionym zbiorami kompetencji niezwykle istotnym elementem naszej pracy jest etyka coacha, rozumiana jako: zachowanie zgodne z normami życia społecznego, brak manipulacji oraz świadomość swoich ograniczeń.  Coacha obowiązuje dyskrecja i wiadomości które pojawiają w czasie sesji pozostają przedmiotem tajemnicy zawodowej i nie mogą być wyjawiane osobą trzecim bez zgody Klienta

Poznaj nasz zespół: Agnieszka Balicka i Damian Gurba są doświadczonymi specjalistami w swojej profesji posiadają bogate zaplecze merytoryczne (kursy, szkolenia) jak również praktyczne doświadczenie zawodowe. Stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Więcej o każdym z nich znajdują się w zakładce kim jesteśmy.