Coaching

coaching

Na początek definicja coachingu. Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego i pomocy psychologicznej. Podstawowym założeniem jest proces, w którym Klient (ang. coachee) osiąga swój cel. Nie ma jednej oficjalnej definicji coachingu. Złożoność i jednoczesna nietypowość każdego z elementów, które składają się na całościowy proces nazywany coachingiem, powoduje iż brak istnienia jednej, pełnej i wyczerpującej definicji tej formy rozwoju. Każda sesja jest inna, niepowtarzalna  determinowana między innymi przez treści poruszane na sesji oraz postawę coacha i coachee.

W Osobistej Doskonałości posługujemy się kilkoma popularnymi definicjami. Ma to związek z naszym przekonaniem o wyjątkowości każdego człowieka i jego sposobie definiowania. Każda z tych definicji jest poprawna i możemy wyróżnić pewne cechy wspólne. Poniżej przedstawiamy wybrane definicje:

"Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania „. Robert Dilts,

"Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału” (International Coach Federation, ICF)

Coaching jest sztuką, gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Coach w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo. (Meles Downey)

Odmienność kontekstów rozwoju, prowadzi do popularnej tendencji rozróżniania coachingu ze względu na poruszane treści w czasie sesji (life coaching, biznes coaching, coaching kariery, zdrowia itp.). Stoimy na stanowisku iż dokonywane podziały mają głównie cel marketingowy a nie merytoryczny.