Coaching vs inne metody wsparcia

coaching a inne metody wsparcia

coaching a inne metody wsparcia

Menu

COACHING VS PSYCHOTERAPIA

Coaching vs psychoterapia i inne metody wsparcia podstawowe różnice w kontekście nauki jazdy na rowerze:
Psychoterapeuta: będzie dociekał co sprawiło iż do tej pory nie jeździłaś(eś) na rowerze i dlaczego chcesz to teraz zmienić
Doradca: będzie Ci doradzał jak jeździć na rowerze
Mentor: podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie jazdy na rowerze
Coach: będzie Cię wspierał w nauce jazdy na rowerze

Znając definicję coachingu i obszar pracy cocha, rodzi się często pytanie czym właściwie różni się praca coacha od pracy psychoterapeuty, trenera, mentora czy doradcy? Krótka charakterystyka podstawowych elementów różnicujących coaching a inne metody wsparcia.

Coaching vs psychoterapia,
coaching nie jest formą terapii, klient wraz z coachem koncentrują się na sytuacji aktualnej i przyszłości, natomiast terapia zajmuje się przeszłymi przyczynami aktualnych zachowań i trudności. W terapii pytamy o przyczyny, a w coachingu skupiamy się na planowanych efektach. W coachingu nie pytamy co sprawiło, że pojawia się problematyczne zachowanie, tylko jak chcemy je usprawnić. Należy zwrócić uwagę iż istnieją nurty (modalności) psychoterapii zorientowane na teraźniejszość i planowanie działań w przyszłości, stąd uproszczenie dotyczące perspektywy czasowej jako czynnika różnicującego coaching i psychoterapię jest błędem i daleko idącym uproszczeniem.

Coaching vs mentoring,
w mentoring jedna osoba „wie lepiej”, np. starszy bardziej doświadczony pracownik udziela młodszemu informacji jak rozmawiać z klientem. Stanowi to wzorzec do naśladowania, rozwoju kompetencji. Jest to metoda bardzo użyteczna w tym kontekście. W coachingu relacja jest relacją partnerską i coach zakłada, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązanie a jego rolą jest pomoc w odkryciu tego rozwiązania.

Coaching vs doradztwo,
w tym sposobie pomagania również relacja jest nie równa, również jedna osoba „wie lepiej” i udziela porad wskazówek drugiej osobie. Jest to użyteczne , gdy klient potrzebuje wiedzy w konkretnej dziedzinie.

Coaching vs consulting,
konsultant robi analizę aktualnej sytuacji i proponuje konkretne rozwiązania. Często konsultant spotyka się z zarządem, organizacjami nadrzędnymi, rzadziej jest to współpraca z jednostką.

Czym coaching różni się od nauczania,
w nauczaniu jedna osoba przekazuje wiedzę drugiej osobie. Nauczyciel wie coś, czego nie wie uczeń. W przypadku coachingu jest odwrotnie. Klient jest ekspertem i to klient zna odpowiedzi, a nie coach.

Jeżeli chcesz poznać inne formy pomocy psychologicznej tj: konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, interwencja kryzysowa zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: psychologlublin.com.pl