Historia NLP

Tytuł zastępczy

NLP historia

HISTORIA NLP

Historia NLP ma swój początek w latach 70-tych XX wieku, kiedy profesor językoznawstwa John Grinder i jeszcze wtedy student psychologii Richard Bandler wspólnie analizowali pracę wybitnych psychoterapeutów. Poprzez analizę sposobów pracy wspomnianych specjalistów chcieli zidentyfikować pewne wzorce zachowania na poziomie werbalnym i niewerbalnym, które decydują o ich skuteczności. Wychwytując te specyficzne wzorce uważali że tworzą „modele terapeutów”, dzisiaj możemy powiedzieć że modelowali czynniki sukcesu w psychoterapii. Warto wspomnieć iż owymi wybitnymi specjalistami byli: Virginia Satir (psychoterapeuta, specjalista psychoterapii rodzin), Milton H. Erickson (psycholog, hipnoterapeuta i psychoterapeuta, ojciec terapii ericksonowskiej) oraz Fritz Perls (psycholog i psychoterapeuta, twórca psychoterapii Gestalt).

Poza modelowaniem NLP początkowo zajmowało się również psycholingwistycznymi modelami zniekształcania, pomijania i uogólniania, czyli sposobami w jaki nasz mózg idzie „na skróty” w procesach poznawczych. Wymienione składowe stanowią elementy jednego z podstawowych modeli w NLP – Błędy Meta Modelu.

Richard Bandler i John Grinder zaczęli pisać o swoich odkryciach oraz prowadzić kursy z psychologii, w ramach których uczyli nowego podejścia do psychoterapii. Warto tutaj zwrócić uwagę, iż z dzisiejszej perspektywy nauczanie psychoterapii przez nie-psychoterapeutów wydaje się być, co najmniej dziwne, jednak był to swoisty znak tamtych czasów. W tym miejscu zwracam również uwagę iż NLP nie jest modalnością psychoterapeutyczną w odróżnieniu od psychoterapii NLP (NLPt).

Sukces ich wspólnej książki „Z żab w księżniczki” (GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne), przyniósł autorom spory rozgłos. Grinder i Bandler prowadzili w tym czasie dużo wykładów na terenie USA, jednocześnie zostali wydaleni poza mury rodzimej uczelni  – jednak nie wpłynęło to na dynamikę rozwoju nowego podejścia, w procesie krystalizowania się obszaru zainteresowań autorów – powstała również nazwa którą posługujemy się dzisiaj czyli „programowanie neurolingwistyczne”. Pod koniec lat siedemdziesiątych i początku osiemdziesiątych wielu obecnych specjalistów NLP współpracowało z Bandlerem i Grinderem, ucząc i współtworząc wiele nowych modeli. Byli wśród nich między innymi: Robert Dilts, Judith DeLozier, Leslie Cameron, David Gordon oraz Stephen Gilligan.

Często w przypadku rozwijających się dziedzin pojawiają się trudności, w przypadku NLP było podobnie: konflikt na linii Bandler – Grinder zakończył się procesem sądowym, skuteczność metod nie uszła uwadze marketingowym pochlebcom, wątpliwej moralności sztukmistrzom, który chcieli szybko wzbogacić się wykorzystując narzędzia i modele NLP do swoich nie zawsze etycznych praktyk. Nie mniej jednak mimo trudności jakie napotkało na swej drodze programowanie neurolingwistyczne nie wpłynęło to na intelektualną integralność i wiarygodność samej metody. Historia NLP nadal trwa, metodyka wciąż jest rozwijana, wypracowywane są nowe modele jak również pojawia się coraz więcej badań potwierdzających skuteczność metody.