Na co zwracać uwagę wybierając szkołę NLP?

Tytuł zastępczy

Na co zwracać uwagę wybierając szkołę NLP?

Opierając się głównie na wymogach International Association for Neuro-Linguistic Programming jak i International Association of NLP-Institutes i ich długoletniej dobrej praktyce można przyjąć następujące ogólne wytyczne:

 

  • ilość godzin szkoleniowych – 130 godzin jako minimalną liczbę godzin szkoleniowych

  • rozłożenie spotkań w czasie kilku miesięcy – zintegrowanie wiedzy oraz wdrożenie jej w rzeczywiste działania wymaga czasu i jak to z czasem bywa pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Mówienie o skróconych wersjach szkolenia nie ma tu zastosowania, gdy w takich wypadkach nie możemy mówić o szkoleniu Praktyk Sztuki NLP.

  • często programy mogą różnić się od siebie szczegółami czy nazewnictwem natomiast podstawowe metody i zakres tematyczny pozostają wspólne. Program proponowany przez Osobistą Doskonałość spełnia wymogi IANLP.

  • ewaluacja końcowa – każdy kurs NLP powinien być zakończony ewaluacją postępu uczestników zarówno pod względem praktycznym jak i teoretycznym.

  • wymogi dotyczące kadry trenerskiej – prowadzący szkolenia powinni posiadać tytuł minimum Mistrza NLP, a kierownik merytoryczny powinien być posiadaczem dyplomu Trenera NLP oraz być współprowadzącym (jako asystent) przynajmniej jednego kursu Praktyka i Mistrza NLP, posiadać udokumentowane minimum 200 godzin uczestnictwa w kursach rozwoju własnego, przestrzegać standarów etycznych.