NLP a manipulacja?

Tytuł zastępczy

NLP a manipulacja?

Przytoczmy może najpierw definicję manipulacji za wikipedią:

„termin odnoszący się do zręczności w wykonywaniu danej czynności lub samej czynności przeprowadzonej w ten sposób; w następstwie oznacza także „przeinaczanie, naginanie”, „wykorzystanie do własnych celów, wywieranie (często ukryte) wpływu” oraz wszystkie działania mające na celu wywołanie konkretnych zachowań i reakcji u odbiorcy, przez co nabrał również cech pejoratywnych takich jak: „knowanie, knucie, krętactwo, machinacja, machlojka, oszustwo”. Manipulacja dotyczy też nie środków, ale relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Negatywny sens omawianego pojęcia, zbliżony do nadawanego mu dzisiaj, nadano po raz pierwszy w 1864 roku, kiedy to zostało ono użyte jako określenie nieuczciwego wpływania na wyborców”.

Czyli, w negatywnym znaczeniu, manipulator dąży do korzyści osobistych wykorzystując nieświadomego manipulowanego, czasem nawet ze stratą dla manipulowanego.
I teraz pytanie czy NLP jest manipulacją?
Nie, nie jest. NLP jest zbiorem technik, sposobem patrzenia na świat.

Czy techniki NLP mogą być wykorzystane do manipulacji?
Oczywiście zarówno techniki NLP jak i każde inne techniki, każda informacja może być wykorzystana do manipulacji. Czynnikiem niezbędnym, by powstała manipulacja jest człowiek, jego wola, intencja. To nie techniki czynią manipulację, to człowiek ją czyni. Tak jak to nie nóż zabija tylko człowiek.
Każda informacja podana w prasie, czy mediach może być manipulowaniem (sposób podania informacji, godzina podania, strona w gazecie itp.), każda reklama od Ciebie zależy czy jesteś tego świadomy czy nie.

Czy znając techniki NLP będę bardziej odporny na manipulację?
Na pewno stając się bardziej świadomym zarówno swoich zachowań, stanów jak i innych ludzi, poznając generalne wzorce będziesz bardziej świadomie dokonywać swoich wyborów, co oznacza bycie bardziej odpornym na manipulacyjne zachowania.

Przytoczmy może najpierw definicję manipulacji za wikipedią:

„termin odnoszący się do zręczności w wykonywaniu danej czynności lub samej czynności przeprowadzonej w ten sposób; w następstwie oznacza także „przeinaczanie, naginanie”, „wykorzystanie do własnych celów, wywieranie (często ukryte) wpływu” oraz wszystkie działania mające na celu wywołanie konkretnych zachowań i reakcji u odbiorcy, przez co nabrał również cech pejoratywnych takich jak: „knowanie, knucie, krętactwo, machinacja, machlojka, oszustwo”. Manipulacja dotyczy też nie środków, ale relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Negatywny sens omawianego pojęcia, zbliżony do nadawanego mu dzisiaj, nadano po raz pierwszy w 1864 roku, kiedy to zostało ono użyte jako określenie nieuczciwego wpływania na wyborców”.

Czyli, w negatywnym znaczeniu, manipulator dąży do korzyści osobistych wykorzystując nieświadomego manipulowanego, czasem nawet ze stratą dla manipulowanego.
I teraz pytanie czy NLP jest manipulacją?
Nie, nie jest. NLP jest zbiorem technik, sposobem patrzenia na świat.

Czy techniki NLP mogą być wykorzystane do manipulacji?
Oczywiście zarówno techniki NLP jak i każde inne techniki, każda informacja może być wykorzystana do manipulacji. Czynnikiem niezbędnym, by powstała manipulacja jest człowiek, jego wola, intencja. To nie techniki czynią manipulację, to człowiek ją czyni. Tak jak to nie nóż zabija tylko człowiek.
Każda informacja podana w prasie, czy mediach może być manipulowaniem (sposób podania informacji, godzina podania, strona w gazecie itp.), każda reklama od Ciebie zależy czy jesteś tego świadomy czy nie.

Czy znając techniki NLP będę bardziej odporny na manipulację?
Na pewno stając się bardziej świadomym zarówno swoich zachowań, stanów jak i innych ludzi, poznając generalne wzorce będziesz bardziej świadomie dokonywać swoich wyborów, co oznacza bycie bardziej odpornym na manipulacyjne zachowania.