NLP FAQ - Czym jest NLP

Tytuł zastępczy

Czym jest NLP?

Istnieje wiele definicji NLP (NeuroLingwistyczne Programowanie) tak, jak i istnieje wielu praktyków tej metody oraz ludzi, którzy mieli swój niewątpliwy wkład w jej obecny kształt.

Przytoczmy kilka z ważnych definicji.

Jeden z twórców NLP John Grinder uważa że „NLP to strategia przyspieszonego uczenia się, która pozwala nam odkrywać algorytmy występujące na świecie i korzystać z nich”, drugi – Richard Bandler stwierdził, iż: „NLP to postawa i metodologia, która wyprzedza wszelkie znane techniki”.

Kolejne definicje to:

 • „NLP to studium efektywności i model sposobu, w jaki ludzie organizują swoje doświadczenie.” (Joseph O’Connor, John Seymour);
 • „NLP to studium subiektywnego doświadczenia, które dostarcza wiedzy na temat tego w jaki sposób nasze wzorce spostrzegania i myślenia prowadzą do sukcesu lub porażki.” (Peter Wrycza);
 • „NLP to studium doskonałości i model, który wyjaśnia jak tworzy się struktura ludzkiego doświadczenia, w jaki sposób ludzie programują swoje myśli, emocje i zachowania, a także jaki wpływ nasze procesy neurologiczne i język wywierają na kodowanie, przetwarzanie, magazynowanie i odtwarzanie informacji.” (Bob Bodenhamer, Michael Hall);
 • „NLP jest zbiorem zasad, modeli i narzędzi pomocnych w uczeniu się, komunikowaniu i wprowadzaniu zmiany. Opisuje także w jaki sposób umysł oraz język (werbalny i niewerbalny) są przez nas używane do przekazywania formułowania i wyrażania myśli.” (David Molden).

Robert Dilts, który jest obecnie jednym z najaktywniej działających przedstawicieli NLP, jest również twórcą kilku definicji NLP w tym chyba najkrótszej i najdłuższej (i najpełniejszej):

 • „NLP to wszystko, co działa!” (Robert Dilts)
 • „NLP zawiera zestaw reguł, które pozwalają w unikalny sposób dokonać identyfikacji i analizy kluczowych wzorców wartościowania, zachowania i budowania relacji. Reguły te mają charakter pragmatyczny i mogą być praktycznie testowane. NLP opiera się na prostych wzorcach lingwistycznych, neurologicznych i behawioralnych, które są bardziej podstawowe i bardziej wolne od treści, aniżeli jakikolwiek inny model ludzkiego myślenia i działania. NLP umożliwia dotarcie do procesów umysłowych, które poprzedzają ludzkie działanie i które są warunkiem efektywności.”

W naszym rozumieniu NLP to sposób myślenia. Myślenia w kategoriach :

 • formy kryjącej się pod treścią,
 • struktury i powtarzalnych wzorców,
 • dążenia do osobistej doskonałości, z wykorzystaniem zasobów, w sposób ekologiczny,
 • sprawczości wiodącej do sukcesu,
 • użytecznego wykorzystania myślenia i języka.

Dla zobrazowania można przytoczyć często powtarzaną anegdotę :

Chłopiec pyta mamę: Co to jest NLP?
Mama odpowiada: Zaraz Ci powiem, ale zanim zrozumiesz, najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Widzisz dziadka na krześle?
Tak– odpowiada chłopiec.
Podejdź i spytaj go, jak tam jego artretyzm.
Chłopiec podchodzi do dziadka. Dziadku –  pyta –  Jak tam twój artretyzm?
Oj, tak sobie, dziecko”  – odpowiada starszy człowiek    Z reguły pogarsza się, jak jest wilgotno. Ledwie mogę dziś ruszać palcami. W jego spojrzeniu widać cierpienie.
Chłopiec wraca do mamy.  Powiedział, że nie najlepiej. Myślę, że cierpi. Czy teraz powiesz mi, co to NLP?
Za chwilkę. Obiecuję. – odpowiada mama. Teraz podejdź do dziadka i zapytaj go, jaka była najzabawniejsza rzecz, jaką zrobiłeś, gdy byłeś mały.
Chłopiec ponownie podchodzi do dziadka. Dziadku – pyta – Jaka była najzabawniejsza rzecz, jaką zrobiłem, gdy byłem mały?
Dziadkowi na ustach pojawił się uśmiech. Oo. Było mnóstwo takich rzeczy. Pamiętam, jak ty i twój kolega bawiliście się w świętego Mikołaja i rozsypaliście talk w całej łazience, żeby wyglądał jak śnieg. Śmiałem się wtedy, ale to nie ja musiałem na szczęście tego sprzątać. – Spoglądał uradowany przed siebie. Pamiętam też, jak wziąłem cię na spacer. Był piękny dzień a ty śpiewałeś piosenkę, której nauczyłeś się w przedszkolu. Bardzo głośno zresztą. Obok przechodził jakiś mężczyzna i spojrzał na ciebie złowrogo. Uznał, że zachowujesz się za głośno i zwrócił mi uwagę, żeby cię uciszyć. Ty wówczas się odwróciłeś i powiedziałeś mu: Jak się panu nie podoba jak śpiewam to niech się pan w nos pocałuje. A potem śpiewałeś dalej, jeszcze głośniej. Starzec zaczął płakać ze śmiechu.
Chłopiec wrócił do mamy. Słyszałaś, co dziadek powiedział? – pyta chłopiec.

Tak odpowiada mama. Zmieniłeś jego nastrój za pomocą zaledwie kilku słów. To właśnie NLP.