Praktyk NLP

Tytuł zastępczy

Praktyk NLP

PRAKTYK NLP

Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu PRAKTYK NLP, które zmieni Twój sposób patrzenia na świat, Twoją komunikację z innymi i z samym sobą. Szkolenie, które sprawi, ze otworzysz szeroko oczy i zaczniesz bacznie obserwować rzeczywistość i zobaczysz jak wiele rzeczy do tej pory umykało twojej uwadze.  Jak teraz bogatszy o te doświadczenia możesz zarządzać swoją rzeczywistością? Jakie pojawiają się niesamowite możliwości.
Nauczysz się również dostrzegać  bogactwo nieświadomości i korzystać z jej możliwości.

Techniki i umiejętności NLP były i nadal są odkrywane poprzez obserwowanie najbardziej efektywnych specjalistów z różnych dziedzin, gdzie skuteczna komunikacja pełni pierwszorzędną rolę, tj. psychoterapii, hipnozie oraz biznesie. NeuroLingwistyczne Programowanie stwarza nam możliwość poprawy naszego dobrostanu, poprzez skuteczniejsze komunikowanie się, uczy w jaki sposób osiągać więcej kontroli nad tym, co do tej pory było uznawane za automatyczne funkcje naszej neurologii.
Praktyk NLP to warsztat, który rozwija oraz poszerza perspektywy w życiu zawodowym i osobistym. Wskazuje nam skuteczne modele komunikacji jak również techniki umożliwiające rozwój umiejętności pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, wspiera budowanie własnego potencjału oraz kluczowych kompetencji w biznesie. Na Praktyku Sztuki NLP w naszej szkole poznasz narzędzia umożliwiające zdefiniować przyczynę problemu oraz zestaw technik usprawniających proces uczenia się i działania.

DLA KOGO:

 • dla wszystkich osób, które chcą być bardziej skuteczne w swoim życiu  osobistym i zawodowym,
 • dla osób, dla którym nabyte umiejętności będą doskonałym uzupełnieniem przy ich pracy zawodowej trenerzy grupowi, coachowie, psychologowie, sprzedawcy, managerowie
 • dla osób, które  chcą podnieść swoje kompetencje społeczne, szczególnie w sytuacji gdy  w swojej codziennej pracy komunikują się z ludźmi – osoby zarządzające, pracujące w działach HR, prawnicy, lekarze, psychologowie, handlowcy,
 • dla osób, które chcą być skutecznymi liderami – w pracy, w kontaktach społecznych, w domu,
 • dla osób, które słyszały  z różnych źródeł „coś” na temat NLP a teraz chcą je poznać i nauczyć się wykorzystywać dorobek NeuroLingwistycznego Programowania,
 • dla osób chcących się rozwijać i wykorzystać poznane techniki do pracy z samym sobą, do lepszego zrozumienia siebie i swoich emocji, zarządzania swoim potencjałem.

PROGRAM KURSU:

Na kurs składa się dziesięć dwudniowych (16 godzinnych) spotkań oraz 16 godzin pracy własnej. NLP jest stworzone do wykorzystywania praktycznego i z uwagi na to  kurs ma charakter teoretyczno-  praktyczny – każdy etap teoretyczny będzie uzupełniony etapem praktycznym. Ćwiczenia będą przeprowadzane najczęściej w grupach 2-3 osobowych w oparciu o rzeczywiste casy uczestników. Okresy pomiędzy zjazdami będą służyły sprawdzeniu nowo nabytych umiejętności w „realu”. Będzie możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z prowadzącymi i pozostałymi uczestnikami.

W trakcie zajęć będą poruszane następujące zagadnienia:

 • czym jest NLP?  Rys historyczny, podstawowe pojęcia, główne założenia,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, rapport,
 • komunikacja niewerbalna składowe, mowa ciała, głosu, ruchy gałek ocznych, systemy reprezentacji wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, dopasowanie się i prowadzenie rozmówcy na poziomie niewerbalnym,
 • komunikacja werbalna – werbalne wskaźniki systemów reprezentacji, dopasowanie się i prowadzenie rozmówcy na poziomie werbalnym, aktywne słuchanie rozmówcy, budowanie porozumienia z rozmówcą,
 • poziomy neurologiczne R. Diltsa – użyteczny model pracy ze sobą przy tworzeniu wizji, przy  poszerzaniu możliwych opcji zachowań, przy porządkowaniu doświadczeń, oddzielaniu treści od struktury, analizy sytuacji problemowej i projektowaniu rozwiązań,
 • od marzenia do rzeczywistości  –  model poprawnego formułowania celów od momentu wyłaniania marzeń, czy dawno zapomnianych pragnień do momentu przełożenia ich na plan operacyjny i sprawdzeniu ich ekologiczności,
 • praca z emocjami – metody wykorzystywania własnych pozytywnych emocji w celu wzmocnienia poczucia własnej skuteczności i lepszej realizacji celów oraz radzenie sobie z emocjami trudnymi,
 • odkrywanie własnych zasobów,
 • NLP studium ludzkiej doskonałości – skuteczne modelowanie efektywnych zachowań zarówno własnych i przenoszenie ich w inne konteksty, jak i innych ludzi,
 • trans, hipnoza – wykorzystywanie potencjału nieświadomości, jak sprawić by nieświadomy umysł wspierał nasze dążenia?; osiąganie relaksu,
 • zmiana – projektowanie i osiąganie pożądanej zmiany,
 • metaprogramy – poznanie własnych filtrów percepcyjnych, rozpoznawanie filtrów percepcyjnych innych ludzi,
 • integracja – jak nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystywać w praktyce.

PO UKOŃCZENIU KURSU PRAKTYK NLP UCZESTNICY BĘDĄ:

 • znali podstawy teoretyczne oraz historyczne NLP,
 • potrafili powiedzieć czym jest  NLP i jak można je wykorzystać,
 • umieli rozróżniać „mapę” od „terytorium” , czyli subiektywną reprezentację rzeczywistości od rzeczywistości,
 • umieli rozpoznawać różne typy rozmówcy,
 • umieli dopasowywać swój komunikat do danego rozmówcy tak, by efektywniej osiągać porozumienie,
 • znali podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej i niewerbalnej umieli je wykorzystać w praktyce,
 • umieli „włączyć” swoją kreatywność,
 • umieli zarządzać własnymi emocjami i wykorzystywać swoje stany emocjonalne w uzyskiwaniu jak najlepszych rezultatów,
 • umieli skutecznie wdrażać w życie swoje marzenia i sprawiać by stawały się one osiągalnymi planami,
 • znali podstawowe zasady pracy z transem i umieli je wykorzystać w celu aktywizacji nieświadomości i osiągania rozluźnienia,
 • potrafili wyciągać lekcje z własnych porażek i urzeczywistniać stwierdzenie: „nie ma porażek są tylko informacje zwrotne”,
 • bardziej świadomie kierować swoim życiem dzięki poznaniu zasad działania ludzkiego umysłu,
 • świadomi swoich zasobów i  możliwości ich wykorzystania,
 • znali zasady skutecznego doboru technik motywacyjnych w zależności od odbiory,
 • posiadali elastyczność w doborze odpowiedniej techniki do danej sytuacji,
 • skutecznie projektować zmiany w swoim życiu w oparciu o efektywne wzorce,

WARUNKI REKRUTACJI:
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie odbycie rozmowy kwalifikacyjno – informacyjnej z prowadzącym zajęcia.

TRYB NAUKI I CZAS TRWANIA:
Program Praktyk NLP obejmuje 160  godzin zajęć grupowych i 16 godzin pracy własnej.  Celem treningu jest angażowanie uczestników w działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP, dlatego kurs odbywa się w małych grupach i w większości składa się z ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów dydaktycznychopracowanych przez prowadzących zajęcia. Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii i biznesu.

WARUNKI UKOŃCZENIA i OTRZYMANIA DYPLOMU PRAKTYK NLP:

 • aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
 • uzyskanie zaliczenia z praktycznego egzaminu końcowego.