Projekty UE

Projekty Europejskie

Projekty UE

PROJEKTY UE

Osobista Doskonałość wspiera ideę  rozwoju i uczenia się przez całe życie dlatego zaangażowaliśmy się w uczestnictwo w projektach realizowanych z funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpracujemy z doświadczonymi firmami, które już od początku wdrożenia funduszy unijnych w Polsce z powodzeniem realizują projekty wpierające najbardziej potrzebujących. Do tej pory wsparciem zostało objętych wiele tysięcy osób.

W ramach współpracy z organizatorami projektów specjalizujemy się dostarczeniu kompleksowego wsparcia i rozwiązań. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dzięki której możemy przeprowadzić realizację projektów od momentu rekrutacji poprzez wsparcie indywidualne (wsparcie psychologiczne, mentoring, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe) wsparcie grupowe (szkolenia miękkie, szkolenia specjalistyczne), przygotowanie i przeprowadzenie egzminów.