PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Tytuł zastępczy

Przygotowane do rozmowy kwalifikacyjnej

Uczestnicząc w procesach rekrutacyjnych  i jednocześnie bacznie obserwując rynek pracy i jego zmienność i wzrastający profesjonalizm w procesach rekrutacji, stworzyliśmy moduł mający na celu przygotowanie kandydata do możliwie najefektywniejszej autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

W ramach modułu „rozmowa kwalifikacyjna” proponujemy spotkania (w zależności od potrzeb od 1 do 3 spotkań). Biorąc pod uwagę indywidulane potrzeby kandydata jak również charakter stanowiska na które aplikuje możemy:

  • przygotować  symulacje rozmowy kwalifikacyjnej – pozwala to znacznie obniżyć poziom stresu na przy właściwym interview. Po przeprowadzonej „rozmowie” udzielimy Ci feedbacków i zaproponujemy rozwiązania dla  ewentualnych obszarów niekompetencji
  • udzielić wskazówek jak radzić sobie ze stresem w czasie rozmowy
  • zapoznać z zasadami „body langue” mowy ciała – aby Twoje ciało nie zaprzeczało Twoim słowom
  • udzielić wsparcia –  odkryjemy Twoje zasoby, które pomogą zbudować Twój dobry stan i zwiększą szanse na lepsze zaprezentowanie się na rozmowie

Konsultacje prowadzone są przez 2 osoby (psychologa, trenera NLP i managera, coacha)