Skąd się wzięło NLP ? Jaka jest jego historia?

Tytuł zastępczy

Skąd się wzięło NLP ? Jaka jest jego historia?

Historia NLP rozpoczyna się na początku lat 70-tych XX wieku, gdy najmłodszy w ówczesnym czasie profesor językoznawstwa (John Grinder) oraz student psychologii (Richard Bandler) rozpoczęli współpracę. Ich Praca polegała na obserwowaniu, pod kątem wyłaniania istniejących wzorców, odnoszących sukcesy terapeutów tj. Fritza Perlsa (twórcy terapii Gestalt), Virgini Satir (terapeutka rodzinna), Miltona Ericksona (wybitny hipnoterapeuta). Wzorce były wyłaniane zarówno w warstwie lingwistycznej jak i warstwie zachowań niewerbalnych. Wyłonili oni wiele zasad, strategii, wzorców , technik, którymi się te osoby posługiwały, a które miały charakter uniwersalny – można było je zastosować w wielu kontekstach. Od tamtego czasu zarówno twórcy, jak i kolejne osoby zajmujące się NLP opisały wiele wzorców i technik, które możemy wykorzystywać by stawać się bardziej skutecznymi w życiu osobistym i zawodowym.